Aktiviteter2023-10-28T23:08:45+02:00

Aktiviteter

Jul i bigården – oxalsyrekomsammen

 

 

Vi mødes til en gang æbleskiver, gløgg og oxalsyre.
Oxalsyren er til bierne og er med til at bekæmpe Varroamiden.
Æbleskiverne er til dig 🙂

Medbring selv beholder. Du skal bruge ca XX ml pr bistade
Det foregår den X.X klokken (datoen kommer når bestyrelsen har konstitueret sig)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kolding og Omegns Biavlerforening afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 22. november kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler, Vranderupvej 30, 6000 Kolding

 Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 • Fastsættelse af lokalkontingent for næste år
 • Behandling af indkomne skriftlige forslag:
  • Bestyrelsens forslår tilføjelse af en paragraf om ’Arbejdsmiljø og Samværspolitik’ til foreningens vedtægter. Se her ->Arbejdsmiljø paragraf 2023
 • Valg af bestyrelse:
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleanter
 • Eventuelt

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 10. november kl. 19.00.

Vi opfordrer alle til at overveje deltagelse i bestyrelsen, da vi pt. ikke er nok til at stille med en jf. vedtægter funktionsdygtig bestyrelse!
Er du interesseret og gerne vil høre om arbejdet, så kontakt formanden, formand@koldingbiavl.dk.

For at sikre der er kaffe/the/kage til alle, så må I meget gerne tilmelde jer på formand@koldingbiavl.dk. Men alle er naturligvis velkomne uanset.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Afslutning med fællesspisning

Nu nærmer afslutningen på bi-sæsonen sig, og vanen tro afslutter vi med fællesspisning og hygge.

Det gør vi onsdag den 20. september kl. 19:00.

Foreningen er vært for aftensmad samt kaffe og kage.
Mosi en af vores 2023-kursisterne og kok, vil stå for tilberedningen af aftensmaden. Formanden medbringer øl fra eget bryggeri.
Her vil være god mulighed for at snakke om sæsonens oplevelser, efterårets og vinterens aktiviteter, Generalforsamlingen og alt muligt andet, så kom og vær med.

Af hensyn til planlægning er tilmelding er nødvendigt.
Tilmelding senest den 17. september, til Lone på sekretariat@koldingbiavl.dk.
Tak for en fantastisk indsats gennem hele sæsonen, det er blevet til mange gode timer i godt selskab 🙂

Bestyrelsen

Tag med på en fantastisk tur til Kirstinelyst

Vi skal ud og se på Lynghonning under kyndig vejledning af Bjarne, men inden da skal vi grille sammen.

Så tag med den 23. august

Vi mødes ved Kirstinelyst, Frederikshåbvej 41, 7183 Randbøldal, kl. 18:00 og starter med at spise sammen. Det er en foreningsaften så foreningen er vært og står for mad og drikke, du skal blot medbringe egen service og godt humør.

Der opfordres til samkørsel som aftales individuelt. Tilmelding er nødvendig af hensyn til indkøb af mad og drikke, så tilmeld dig på sekretariat@koldingbiavl.dk eller direkte til en fra bestyrelsen inden den 21. august.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Sensommer honninghøst

Så skel der høstes honning igen. Og det gør vi naturligvis sammen, jo flere, jo hurtigere. Torsdag den 10.8 sættes bitømmere på (det har Nicolai lovet at gøre). Fredag den 11.8.kl. 15.00 skal materiel tjekkes, gøres klar og rummene lige så. Hertil skal der bruges 3-4 hjælpere. Lørdag den 12.8 kl. 09.00 mødes vi alle på Stensgaard. Starter med morgenmad. Bagefter skal der hentes tavler ind, slynges osv. Hertil skal der bruges minimum 12 hjælpere. Efter endt arbejde serveres der smørrebrød. Vi forventer at slutte dagen omkring kl 14.

Send en mail på sekretariat@koldingbiavl.dk og skriv hvad du deltager i. Også gerne hvis der er bestemte timer du kan. Husk at melde jer til, så vi kan få bestilt smørrebrød til alle den 12.8

Venlig hilsen

Lone Skov Sekretær for Kolding og Omegns Biavlerforening

Første honninghøst

Midt i Juni skal forårets arbejde i bi-gården “høstes”. Og det gør vi naturligvis sammen, jo flere, jo hurtigere. Torsdag den 15.6 sættesbitømmere på. Fredag den 16.6 kl. 15.00 skal materiel tjekkes, gøres klar og rummene lige så. Hertil skal der bruges 5 hjælpere. Lørdag den 17.6 kl. 09.00mødes vi alle på Stensgaard. Starter med morgenmad. Så skal der hentes tavlerind, slynges osv. Begynder holdet koordineres via Frank, for her er muligheden for, at være med til at tage de første tavler, bringe dem ind og så overgå til selve slyngningen. Så man oplever alle processer.

Send en mail på sekretariat@koldingbiavl.dk og skriv hvad du deltager i. Også gerne hvis der er bestemte timer du kan.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Mjødbrygning

Lørdag den 6. maj brygger vi mjød🍻 på Steensgård, under kyndig vejledning af Nicolai. Vi starter kl. 9:30 med en kop kaffe/te. Nicolai starter med at fortæller om brygning, herefter vil der være mulighed for enten at se på eller selv brygge, så husk Honning hvis du gerne vil brygge selv. Det tager ca. 3 timer at brygge.

For nysgerrige og dem der ønsker at brygge selv, er der aftalt besøg hos Grippingslund vingård lørdag den 29. april, kl. 10:00, hvor der kan købes nødvendigt udstyr (der vil være mulighed for samkørsel fra Steensgård med afgang 9:30) https://grippingslund.dk/collections/vinruten

Vi vil gerne vide, om du kommer, så giv besked til Lone på sekretariat@koldingbiavl.dk senest den 22. april. husk at skrive om du vil se på, brygge selv og om du vil med til Grippingslund vingård. Vi glæder os til at se dig 😊

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Go to Top