Lørdag den 23. marts 2024

Arbejdsdag på Stensgården. Vi hjælpes ad med at gøre materiel klar til 2024
sæsonen. Foreningen sørger for bespisning. Vi starter om formiddagen. Mere info
følger.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen