Kolding og Omegns Biavlerforening afholder ordinær generalforsamling
onsdag den 22. november kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes i foreningens lokaler, Vranderupvej 30, 6000 Kolding

 Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 • Fastsættelse af lokalkontingent for næste år
 • Behandling af indkomne skriftlige forslag:
  • Bestyrelsens forslår tilføjelse af en paragraf om ’Arbejdsmiljø og Samværspolitik’ til foreningens vedtægter. Se her ->Arbejdsmiljø paragraf 2023
 • Valg af bestyrelse:
  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleanter
 • Eventuelt

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 10. november kl. 19.00.

Vi opfordrer alle til at overveje deltagelse i bestyrelsen, da vi pt. ikke er nok til at stille med en jf. vedtægter funktionsdygtig bestyrelse!
Er du interesseret og gerne vil høre om arbejdet, så kontakt formanden, formand@koldingbiavl.dk.

For at sikre der er kaffe/the/kage til alle, så må I meget gerne tilmelde jer på formand@koldingbiavl.dk. Men alle er naturligvis velkomne uanset.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen