Nyheder og artikler

Kolding & Omegns Biavlerforening

Mangel på blomster og levesteder truer bierne

 

Danmark har fået en ny Rødliste, der er en status over, hvor truede de danske arter er. For første gang er samtlige arter af vilde bier med på listen, og de fleste har det faktisk ikke for godt.

Du kan læse mere her:

https://www.biavl.dk/presse/pressemeddelelse/pressemeddelelse_roedliste-bekraefter-mangel-paa-blomster-og-levesteder-truer-bierne/

https://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/