Aktiviteter

Aktiviteter for 2022 


Klub aftener i bigården på Stensgaard

Bisæson 2022 er gået i Vinterhi. Når vi kender datoerne for 2023, så bliver de meldt ud. 
Men mon ikke det bliver onsdage kl. 19.00 igen :-) 


Generalforsamlingen, sæt kryds i kalenderen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

Kolding og Omegns Biavlerforening afholder ordinær generalforsamling

 

torsdag den 24. november kl. 19.00

 

Generalforsamlingen afholdes hos  

 

Procudan, Bronzevej 1, 6000 Kolding

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af lokalkontingent for næste år
 6. Behandling af indkomne skriftlige forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. bestyrelsesmedlemmer
 9. suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsuppleanter
 11. Eventuelt

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 10. november kl. 19.00.

Efter generalforsamlingen vil Tommy fra Procudan fortælle om, hvorfor virksomheden er gået ind i biavl og give en rundvisning. De er også vært for kaffe/the/kage.

For at vide hvor mange der cirka kommer, så må I gerne tilmelde jer på sekretariat@koldingbiavl.dk. Men alle er naturligvis velkomne uanset.

 

Med venlig hilsen

BestyrelsenGode idéer

Har du god idé/ønske til en aktivitet, så kontakt os straks, så vi kan få det med i programmet. 
Gerne på sekretariat@koldingbiavl.dk eller på 51482738.
Teams


Vi har i 2021/2022 lavet Teams, som medlemmerne kan være en del af, se nedenstående. Det er intet krav, at være en del af et Team. Hvis du ønsker at være en del af et Team, så henvender du dig blot til tovholder herfor.


Team                       Tovholder               

Produktionsfamilier   Lars 

Trugstade                  Lars          

Begynderkursus        Frank                     

Videregående            Frank                    

Materiel                     Abdul 

Aktiviteter                  Jørn                    

Honning                    Bjarne
Diverse                     John


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er planlagt spændende foredrag gennem efteråret og vinteren 2022.


Der bliver udsendt mails til medlemmer af foreningen herom senere.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------